Все повече на пазара навлизат така наречените био продукти или екологично чисти продукти. Различни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, яйца и други произведени в екологично чисти райони, без замърсявания и без токсини. По принцип това е много хубаво – да имаш възможността сам да избираш какво да си купиш. Реално погледнато обаче, макар, че пазара разполага с всякакви стоки, населението от своя страна не е достигнало стандарта на живот, при който ще има възможност да си купува екологични яйца за петдесет стотинки бройката. Колкото и голямо да е желанието ни да си купуваме най-доброто, винаги трябва да се съобразяваме с наличните средства, все пак всеки се разполага според възможностите си. Много малка част от хората могат да си позволят да си купуват био продукти непрекъснато, повечето хора са си купували само веднъж. Съществува и един друг въпрос – до каква степен тези стоки, които ни предлагат наистина са екологични. Като се има в предвид, че българина е изключително препатил от всякакви измами, прави ми впечатление, че масово хората смятат, че няма разлика в конвенционалните и био продуктите. Често чувам израза, че само етикетите и цените им били сменени. Може би след още няколко годинки, когато нивото на заплатите ни се покачи и положението се оправи на пазара вече ще бъде трудно да се намери конвенционално произведена стока и всички ще си купуваме био продукти, защото цената им ще бъде малко по-ниска.

Google+ Comments