Може би понятието ГИС не ви говори нищо? ГИС идва от „Географски информационни системи“ или иначе казано технологиите, които се използват за картографиране и пространствени бази данни. ГИС например са ключови за въвеждането на предстоящото електронно правителство у нас, познатите ви Google Maps и Earth също са базирани основно на тези технологии. Георграфските информационни системи възникват през 70-те години, с появата на първите компютри и програмни езици. 40 години по-късно ГИС са развили и са станали значителна част от живота ни, и то без повечето от нас дори да са чували това понятие.

gisМога да кажа като човек, който наблюдава тенденциите, че Георграфските информационни системи у нас също се развиват и внедряват много добре, както в частния, така и в публичния сектор. Ежегодно се организира и специализирано събитие за всички интересуващи се от тях, което се провежда около датата на световния GIS Day. През 2013г. той беше отбелязан на 20 ноември с двудневна конференция, по традиция организирана от ЕСРИ България. Успях да присъствам на нея, както и на предишната, когато награди за успешни проекти съвсем заслужено получиха Община Асеновград за 3D виртуална разходка из туристически обекти, Изпълнителна агенция ЕСМИС и Христин Петков за прилагане на ГИС при въвеждане на ГИС в развитието на broadband интернет достъпа у нас, и други.

ГИС е многообещаващо поле,  което обаче не е чак толкова известно и специалисти се търсят под дърво и камък. Ако случайно обмисляте кариера в ИТ бранша и харесвате географията и картографията, то вероятно ГИС би ви допаднало, ако ли не – надявам се от този материал да сте научили нещо ново и интересно 🙂

Google+ Comments