Георграфските информационни системи у нас

Може би понятието ГИС не ви говори нищо? ГИС идва от „Географски информационни системи“ или иначе казано технологиите, които се използват за картографиране и пространствени бази данни. ГИС например са ключови за въвеждането на предстоящото електронно правителство у нас, познатите ви Google Maps и Earth също са базирани основно на тези технологии. Георграфските информационни системи [...]