Нали ти казах

“Нали ти казах, че така ще станe”. Колко често чувате този израз? Нали ти казах да не публикуваш това? Нали ти казах да не пишеш […]