Защо не!?

Сигурно няма да съм единственият, който подхваща темата за скандалите в Българската православна църква – грозни, недостойни и отвратителни. Още повече в контекста на светлите […]

Почна се

Опитайте се да следите информационния поток и по-специално този, свързан със случващото се в търговската мрежа, и ще видите как информациите за злоупотреби и опити […]