Рисковете на живото предаване

Понякога е много трудно на хората, които всеки ден застават пред камера да запазят самообладание и да овладеят напиращия ги смях. Често в такива ситуации нещата излизат извън техния контрол и нещата стават още по-смешни, отколкото са в действителност. За телевизионерите, още повече за тези, които ежедневно излизат пред камера и то на живи предавания то [...]