Април е преди март

Само в България е вярно твърдението, че месец април е преди март – поне в исторически смисъл. Ще обясня след малко. А за повода – сигурно сте се сетили. Днешният национален празник на България – 3 март. Когато преди години се взе решение това да е датата на националния ни празник имаше редица други предложения [...]