Да закъснееш и пак да си подранил

Ще ви разкажа един реален случай от преди няколко дни. Ето какво стана. Имах открита сметка в една банка, която не желая да назовавам по име нарочно. Използвах сметката няколко месеца, но по стечение на обстоятелствата прецених, че вече не ми трябва и искам да я затворя. Отидох до клон на банката, поддадох молба и изглеждаше, че [...]