Стани, да седна

Мненията за обявеното от правителството 10-процентно съкращаване на щата в централната държавна администрация се блъскат от едната крайност в другата. Обикновено хората, които от години работят в частния сектор и гледат – не без основание – на чиновниците с лошо око, като на хора, които по цял ден клатят крака, чакат да стане пет часа, [...]