Осите и здравеопазването

Сетих се тия дни за един цитат от разказа на Йовков „Сенебирските братя” от цикъла “Вечери в Антимовския хан”. Там разказвачът казва: Умря от нищо: ужили го пчела - кого не е жилила пчела? Сетих се за тоя разказ и за тоя цитат, защото се оказа, че и в днешните модерни времена, времена на технологии, [...]