Стани, да седна

Мненията за обявеното от правителството 10-процентно съкращаване на щата в централната държавна администрация се блъскат от едната крайност в другата. Обикновено хората, които от години […]