Този див, див Запад!

Не, няма да си говорим за филма с участието на Уил Смит, макар че лентата си я бива. По-скоро покрай посещението на моята позната със съпруг немец, за които ви разказах по-миналия път, вдъхнових се за размисли и страсти как на Запад хората са всъщност по-диви и разкрепостени от нас, българите. Вярно, че у нас [...]