Защо не!?

Сигурно няма да съм единственият, който подхваща темата за скандалите в Българската православна църква – грозни, недостойни и отвратителни. Още повече в контекста на светлите празнични дни, които предстоят. Дни, в които божиите служители, така да се каже, трябва да бъдат медиатори и излъчватели на божията скромност, доброта и смирение. То не бяха скандални еротични разговори [...]