Кристалната нощ

Вероятно на много от вас новините за създаването на различни паравоенни отряди по улиците на българските градове, които трябва да бранят интересите ни от различни посегателства, звучат несериозно и изглеждат като екзотика. И предупрежденията на наблюдатели и специалисти, че това са едни доста опасни тенденции и явления, изглеждат пресилени. Все пак българският народ е доказал [...]