Повратности

Легенди се носят за това какви ограничения и безумни клаузи залагат в трудовите договори работодателите. Само дето в легендите фатназният елемент преобладава, а при трудово-правните […]