Внимателно!

Конвенционалната и нетрадиционната медицина винаги са били в противоборство. Класическите лекари от години се опитват да ни убедят какви шарлатани са другите, които те обяснимо не наричат колеги. А набедените пък за шарлатани се опитват да ни вменят усещането за ограничените възможности на първите, на медикаментите и на науката им. Е, то е ясно, че [...]