Повратности

Легенди се носят за това какви ограничения и безумни клаузи залагат в трудовите договори работодателите. Само дето в легендите фатназният елемент преобладава, а при трудово-правните условия в нашите, български, реалности дори и фантасмагоричните сюжети често са самата истина. И как не, като на практика у нас няма действащи и работещи синдикати. Всеки безскрупулен работодател може [...]