Гражданска активност е формулата

Не мога да се сетя кой литературен класик беше изрекъл кулотовата реплика, че делото по спасяването на давещия се си е дело на самия давещ се. В българското народно творчество и по-специално при народните приказки има една за каруцаря, на когото му се счупило колелото на каруцата, викал с часове Неволята, па като не дошла, [...]

Пътят

По принцип съм против една много устойчива черта на българската народопсихология да гледаме с широко отворени очи какво ще ни кажат чуждите авторитети – преди от Изток, сега от Запад. Само чакаме някой да ни даде начална скорост в някаква посока, да каже нещо по телевизията за това, какъв е пътят, който трябва да следваме, [...]