aktivnostНе мога да се сетя кой литературен класик беше изрекъл кулотовата реплика, че делото по спасяването на давещия се си е дело на самия давещ се. В българското народно творчество и по-специално при народните приказки има една за каруцаря, на когото му се счупило колелото на каруцата, викал с часове Неволята, па като не дошла, запретнал ръкави и сам си я поправил.
Започвам с тези литературни и фолклорни препратки, защото смятам да ви представя конкретен пример от живота, който за пореден път потвърждава правилността им, а и моята отколешна теза, че не трябва да чакаме някой друг или системата да ни решава проблемите, а да се борим за това нещата да се случват.
Моя съдедка – преди години падна и си счупи тазобедрената става. Последва сложна, болезнена и доста скъпа операция – защото у нас скъпите изкуствени стави се заплащат от пациента, поне по онова време беше така. Съвсем логично това намали трудоспособността й, както й ограничи периметъра на дейности, с които би могла да си изкарва хляба. Като прибавим към това и други съпътстващи сериозни заболявания и възрастта й, която определено е в категорията – над средната, положението ви е ясно. Тази жена може да разчита единствено на пенсията, която й отпускат за ограничените й възможности да се труди. А размерът на тази пенсия зависи от едни проценти, които дават лекарските комисии по освидетелстване. А тези комисии в България са еталон за корумпираност. Могат да дадат висок процент на здрав човек или човек с фалшиви документи, могат да пренебрегнат човек, който наистина е със сериозни проблеми.
Е, отишла съседката на комисия за установяване на въпросния процент работоспособност – те се провеждат през няколко години задължително – й и дали даже по-нисък процент от предния път, напълно неоснователно. Нито заболяванията й са от тези, които се лекуват с времето, напротив, нито пък и е поникнала нова става. Жената обаче писала на омбудсмана – даже и не разбрах кой е действащият такъв в момента. И след няма и месец проблемът й бил решен – заключението на ЛКК – преразгледано.
Изводи няма! Просто не си оставяйте магарето в калта – още повече когато нямате никаква вина за калта.

 

 

Google+ Comments