Гражданска активност е формулата

Не мога да се сетя кой литературен класик беше изрекъл кулотовата реплика, че делото по спасяването на давещия се си е дело на самия давещ се. В българското народно творчество и по-специално при народните приказки има една за каруцаря, на когото му се счупило колелото на каруцата, викал с часове Неволята, па като не дошла, [...]