Трябва си дистанция

Разгоряха се в последно време дебати във връзка с предложението на някои историци в новите учебниците по история да бъдат записани и правителството на настоящето […]