Нарушаването на нормалните цикли на действие на детето може да доведе до дефицити, които могат да продължат през целия му живот. Някои автори наричат такъв тип вмешателство репресия. Същите автори наричат произтичащите от това комплекси . Трябва да се отбележи, че физическите илюстрации на психическите функции са просто илюстрации и не описват точно онова, което се случва невидимо в ума. Физическите илюстрации само подпомагат разбирането на психическите феномени.

Когато казваме, че, в определени периоди от развитието си, детският ум абсорбира средата толкова лесно, колкото чувствителната плака на фотоапарата записва сцени и гледки, ние просто посочваме една прилика.

По същия начин, когато казваме, че точно както наситеният разтвор трябва да стои неподвижно и без да се мести, за да се оформят кристали с перфектна форма, по подобен начин са необходими вътрешно психическо спокойствие и липса на тревога, за да може умът да възприеме правилните идеи. Ние отново използваме сравнение, което да ни помогне да разберем какво точно се случва в ума. Да предположим, че наситеният разтвор не е оставен в покой, а бива местен или разклащан – тогава какво ще се случи? Или няма да се образуват кристали, или клатенето и движението могат да ги деформират. Същото е и с ума.

Съгласни ли сте?

Google+ Comments