KULTНе е за подценяване един широкообсъждан напоследък проблем – с предложенията в новия НК за културните ценности. В сегашния си вид проектозаконът предвижда наказание глоба и затвор, ако притежаваш 50-годишна черга или скрин и не ги регистрираш.

Според интервю на Светльо Кантарджиев – член на Съюза на колекционерите, липсва ясно определение на това какво се включва в понятието „културна ценност“. Понастоящем това е всеки предмет на възраст по-голяма от 50 години, поради което може да се стигне до разрешаване в съда на комични случаи, дори глоби и затвор за невинни хора. Всеки втори българин притежава предмет на възраст по-голяма от тази, без значение дали ще е музикален инструмент, монети, черги, книги, записки, скринове, радиа, колела от каруци в градината ако щете; безумно е всички тези хора да бъдат принудени от държавата да декларират всеки един от тях. Най-малкото това е една огромна намеса в личния живот и собственост.

Разбира се, няма как да не се съглася. Промените в Наказателния кодекс предвиждат хората, които не са регистрирали своя културна ценност, да бъдат наказвани с глоба от 2 до 10 хиляди лева и затвор до 4 години. В случай, че притежаваните предмети са повече от може да се стигне до затвор до 6 години, глоба и конфискация. Наистина много сериозни наказания!

Видни колекционери и хора на изкуството се обединиха против готвените промени. За съжаление е доста вероятно, за да не си създават излишни главоболия, собственици на старинни предмети по-скоро да ги унищожат, отколкото да ги регистрират.

Google+ Comments