Видеонаблюдението – все по-голямо необходимост

Да вдигнат ръка всички, които през изминалата година са станали жертва на грабеж в собствения си дом или пък техен близък е пострадал от подобна кражба? Гора от ръце, за съжаление... Ето защо видеонаблюдение системи се превръщат във все по-голяма необходимост както за обществените сгради, така и в частни домове и имоти. Те заснемат престъпника, дръзнал [...]