Като човек, който винаги се е интересувал от история, анализирането на миналото е било много важна задача, за да се направят правилните изводи за последвалите събития. Обикновено, когато разглеждаме или изучаваме историята, тази информация ни е смелена и представена като вече цялостна, смислена и обоснована времева линия, която има своята логическа връзка и не можем да си представим друго развитие на събитията.

Когато се опитваме да анализираме нашия собствен живот и нещата, които ни се случват, да навържем правилната последователност. На практика се оказва много трудно да отсеем правилните събития от миналото, които са провокирали определена наша реакция, която от своя страна е причинила настоящите събития.

Ето защо след дълги анализи на събитията от моя собствен живот, които се бяха случили в миналото разбрах, че вече не мога да променя поведението си от тогава и да поправя грешките, които съм допуснал, но мога да взимам много по-отговорно решенията си за в бъдеще.

Ето защо всеки път когато съм изправен пред някаква ситуация се опитвам да преценя как различните ми реакции на нея биха рефлектирали на околните, на мен самия и на бъдещето. Разбира се това е изключително трудна задача, но с времето се убедих, че това е най-добрият модел за мен. По този начин предпазвам на първо място себе си, а след това и семейството си и всички близки мои хора.

Разбира се това важи само за ситуации, които изцяло зависят от вашето поведение, реакции, а не са обвързани със събития, които са изцяло извън вас. Как ще реагирате на това външно влияние ще е във вашите ръце, но не бива да се обвинявате за неща, които не зависят от вас.

Google+ Comments