Tag Archives: свобода

За свободата

Днес ще изложа мисли за затворените комплекси и за свободата – връзка, която може да ви се стори странна, но бъдете сигурни – има я. Преди една седмица ми се наложи да отида по работа до офис на мои познати, който офис си е в жилищна сграда, където повечето са апартаменти за живеене, офисът се [...]
Tagged , ,

Лъжата – Добре съм!

Почти не минава и ден, в които да не ни попитат как сме, а на дежурния въпрос ние отговаряме с дежурен отговор - Добре съм! Това е всекидневно срещана лъжа, която

Добре съм!

се използва от цялото общество и всички си знаем, че това толкова лесно изречено добре, не е никак на добре. [...]
Tagged , , ,