Знаете, че се вълнувам от иновации и нови решения. Така че щом четете блога, значи знаете, че ще ви изненадам с нещо ново. Днес това е пускането на водородния влак в Германия.

Всъщност това е проект на немците, който изцяло трябва да заработи до няколко месеца. Той включва движение на влакови композиции по 100 км линия, която свързва няколко града около Хамбург. Съоръжението ще бъде обслужвано от влакове, движещи се не на електричество или с гориво, а с водород. Причината е екологична, но също и нерентабилността на вложените инвестиции за поддръжка на линията и ниската печалба от нея.

Сега с водородния влак значително ще се намалят разходите на железницата. Но трябва да подчертая, че тя е нова за Германия. Подобна технология е разработена от французите и е продадена също в Италия. А за момента отзивите от водородните влакове са положителни от бизнеса.

Но много екологични компании изразяват възмущението си към проекта. Причината е, че водородът в голям процент е получен при обработка на горива и природен газ. Тоест за да съществува, трябват изкопаеми блага. А също и това преработване оказва негативен ефект върху глобалното замърсяване.

На мен ми е интересно да посетя влак, задвижван с водород. Предполагам, че усещането няма да е по-различни, но самата мисъл, че ползваш нещо толкова ново и различно по технология, е вид адреналин. Затова следващата екскурзия я планирам именно в Германия. А защо не и до родината им – Франция? Вие кое ще ми препоръчате?

Google+ Comments