Градовете са прекрасна административна единица, която привлича с компактността си, предоставянето на много административни услуги, на малка територия и много възможности за професионално развитие и образование. В същото време, заради големия поток от хора, които желаят да се заселят в градовете (и го правят) разходите по обслужването на едно жилище са значително по-малки, поради малките им квадратури.

Гъстотата на населението в градовете обаче води и до редица особености, като сериозен трафик, замърсяване на въздуха и все по-малко зелени пространства.

Ето защо за Столична община устойчивото екологично развитие и опазването на околната среда в градски условия са приоритет и включват изпълнение на конкретни мерки за постигане на тези цели, в това число управление на отпадъците и повишаване на ефективността от преработката на градския битов и зелен отпадък, подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, горите и плановото залесяване, превръщането на парковете в желана зона за отдих, запазване и повишаване на зелената система на града и др.

За да успее да финансира различните проекти по това направление, Столична община разчита на средствата от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), който се управлява от Съвет за управлението. Този съвет се състои от 14 души, а негов председател е Орлин Алексиев – общински съветник за трети пореден мандат.

Самият фонд има за цел да усвои и разпредели средствата, постъпили след приватизация на общинска собственост, като благодарение на тях Столична община реализира проекти, които допринасят за подобряването облика на град София и създават условия, осигуряващи спокойни условия за живот на своите граждани.

За периода 2015-2018 г. са инвестирани 4,6 млн. лева от Фонда за обновяване и реконструкция на паркови пространства и алеи, озеленяване на квартални пространства и засаждане на растителност, заяви Орлин Алексиев.

Той поясни, че Съветът за управление на СОПФ подкрепя рационални и полезни инициативи, целящи подобряване на еко-условията в милионния град. Една от тях е продължаване на залесяването на градски територии, които по една или друга причина са били засегнати от човешката дейност като отпуснатите пари за засаждане на над 20 000 млади дръвчета и обособяването им в паркови среди в район Кремиковци.

Предоставени са средства за обновление на Южен парк – подхода към от бул.“Гоце Делчев“ и за ремонт на алеи,  за възстановяване на розариум и ремонт на алеи в Борисова градина  и цялостна реконструкция на Северен парк в  район Надежда. А част от средствата, разходвани с екологична цел, са за озеленяване на квартални градинки и междублокови пространства, допълни още Орлин Алексиев.

Google+ Comments